Agenda

  1. Schoonmaakrooster: deelnemers en bestuursleden van het Hoi-Huis zorgen er gezamenlijk voor dat het Hoi-Huis schoongehouden wordt. Immers een schone locatie nodigt uit om er vaker te vertoeven.. Voor het schoonmaken is er een rooster samengesteld, iedere vrijdagmorgen wordt er stevig geboend en geschrobd door vrijwilligers om de locatie weer tot in de puntjes schoon te maken.
  2. Activiteiten in de maand: iedere maand proberen we zoveel mogelijk op het mededelingenbord in het Hoi-Huis aan te geven als er bijzondere ontmoetingsmomenten zijn. Zo is er bij de start en aan het einde van een Hoi-Huis-seizoen een festiviteit gepland en ook bij de start van een nieuw kalenderjaar zet het Hoi-Huis de deuren open voor haar deelnemers. Ook vind je deze activiteiten  terug in de nieuwsbrief en op deze website onder de kop agenda.
  3. Hobbygroepen rooster: de hobbygroepen hebben vaste aanwezigheidstijden in een week: onderstaand vindt u een weekrooster van de op dat moment in de week aanwezige hobbygroepen.

dag tijd Activiteit hobby contactpersoon
maandag   9.30 – 12.00 Boetseren Angelie Sanders
maandag 13.00 – 16.00 Tiffany Herman Simons
maandag 13.00 – 16.00 Klokkenclub Hugo Cooijmans
Maandag*** 19.30 – 21.30 Fotografie ??
dinsdag   9.15 – 12.00 Schilderen groep 1 Mies Kayen
dinsdag 13.00 – 16.00 Keramiek Hans Fransen
dinsdag * 13.30 – 16.00 Vilten Nelleke Merkx
woensdag 11.00 – 16.00 Textiel Nelleke Merkx
woensdag   9.30 – 12.00 Aboriginal Art Angelie Sanders
woensdag ** 16.30  – 18.00 Koken Kees van Vloten
donderdag   9.00 –  12.00 Kaarten maken Ans Pijnenborg
donderdag 13.30 – 16.00 Tekenen Bart Wolfs
donderdag 13.00 – 16.00 Klokkenclub Kees van Vloten
Donderdag**** 19.30 –  21.30 Studio fotografie Wiet Lie
vrijdag 10.00 – 12.00 Schilderen Warda Mommaal

*       =  om de 2 weken

**      = 2deen 4de van de maand

***    = 1x per maand volgens afspraak

****  = 3dedonderdag van de maand