Hoi-Huis Financiële verantwoording en begroting

Toelichting op de cijfers van 2018 en de begroting van 2019

Ontvangsten en uitgaven 2018
Van de gemeente Son en Breugel die het Hoi-Huis erkent als een instelling met een sociaal en cultureel doel, ontvangen wij een structurele locatiesubsidie van 50% van de kale huur. De bijdragen door de deelnemers, donateurs en sympathisanten waren in 2018 ruimer dan verwacht. De jaarlijkse bijdrage blijft €40,- per deelnemer. Het aantal deelnemers is ruim 300.

Het streven is om extra activiteiten kostenneutraal te houden. Bij samen koken samen eten worden iedere drie weken 24 alleenstaande uitgenodigd, voor een drie gangen maaltijd met een glas wijn. De eigen bijdrage voor deze maaltijd is €5,- Door vrijwilligers wordt gekookt en uitgeserveerd. Een paar keer per jaar wordt er een groter groep uitgenodigd waarbij wordt samengewerkt met leveranciers.

We sluiten 2018 af met een positief resultaat.

De balans van 2018
Het bestuur heeft ervoor gekozen duidelijk te laten zien welk bedrag vrij is voor extra initiatieven.

Liquide middelen
Kasoverschotten, de fooienpot en de koffieopbrengsten worden regelmatig afgestort bij de bank.

Exploitatie
Ons HOi-Huis wordt gerund op kasbasis, gestreefd wordt naar een dekking van de uitgaven door bijdrage van de deelnemers, donateurs en factureerbare diensten.

Werkzame personen
De Stichting HOi werkt alleen met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Alleen de beheerders krijgen een kostenvergoeding, die binnen de wettelijke en fiscale richtlijnen valt.

Fiscale status
Stichting Hoi heeft een ANBI-verklaring. De Stichting doet per kwartaal een OB-aangifte.

Begroting 2019 en prognose voor 2020
De begroting voor 2019 en de prognose voor 2020 is behoudend opgesteld. We verwachten geen grote veranderingen. We blijven zoeken naar extra inkomsten en zijn voorzichtig met geld uitgeven. Wil je de de cijfers over 2018 en begroting voor 2019 op je gemak bekijken. Dat kan door hier te klikken en het document in pdf formaat te downloaden.